Skolbiljetten är giltig dygnet runt måndag till fredag.

Giltighet

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 12 augusti 2020 och 18 juni 2021. Skolbiljetten gäller även måndag–fredag under skollov (under hela läsåret), även om lovet infaller under röda dagar. 

Personlig biljett

Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut. Eleven måste fylla i sitt namn på baksidan av kortet.

Är du över 18 år kan du behöva visa legitimation när du reser med kortet. Tänk därför på att ta med detta på resan. Vid kontroll av kortet kan personalen se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator.

Vid uppenbart missbruk, om till exempel en äldre person reser med biljetten, kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas.

Så här reser du med skolbiljetten

Du kan resa med sin skolbiljett inom Skåne på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven. Skolbiljetten gäller även till första station över längsgränsen.

På bussen håller du ditt kort mot den röda läsaren ombord. På tåget håller du kortet mot tågvärdens/kontrollantens handdator. Om du reser med närtrafik, eller viss linjetrafik som körs av taxi, visar du upp sitt kort för föraren.

Tänk på det här när du blippar kortet

Om du har skolbiljetten tillsammans med sitt betalkort kan det hända att det dras pengar från betalkortet istället för att resan med skolbiljetten registreras. Det är därför bäst att ta upp sin skolbiljett från plånbok eller annat fodral när du blippar sitt skolkort på bussen.

Resa vid terminsstart

Elev som är berättigad till skolbiljett får resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan kort under terminens fem första skoldagar. Fem dagar gäller från varje skolas enskilda terminsstart. 

Korten skickas hem

Alla kort som beställs till elever skickas hem till deras hemadress. 

Vid utebliven leverans så kommer returen till skolan eller kommunen. Då får eleven vända sig till skolan som då kan koppla elevens biljett till ett nytt kort. Korten som kommer i retur kan återanvändas.

Skolan eller kommunen kan beställa extrakort via skolportalen. Extrakorten kommer i paket om 50 stycken. Priset är 30 kronor per kort. 

Visering av biljett

Det händer att våra skolbiljetter inte fungerar eller är ogiltiga. Detta kan bero på att det är något fel på biljetten eller att biljetten används på fel sätt.

Läs här om hur du gör då.

Spara kortet 

Du måste spara ditt kort eftersom det återanvänds till nästa termin och laddas med andra biljetter.