Sjukresa - så fungerar det

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Kanske kräver ditt hälsotillstånd resa med serviceresefordon.

Sjukresa - så fungerar det

 • Beställa sjukresa

  Beställ din sjukresa hos oss dygnet runt, året runt. En sjukresa kan vara en resa både till och från sjukvården. Tänk på att du ska vara beredd att resa 5 minuter innan och 15 minuter efter avtalad tid.

  Alla sjukresor i Skåne bokas hos Skånetrafiken

  Telefontider: vi har öppet dygnet runt, året runt. 

  Beställ din sjukresa över telefon: telefonnummer 0771-77 44 11.

  Beställ din sjukresa via e-post
  E-post: bokningserviceresor@skanetrafiken.se
  Anmäl försenad bil: telefon 0771-77 44 22

  Kundtjänst, helgfri måndag-fredag klockan 09.00-15.00: telefon 0771-77 44 33
  E-post kundtjänst: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

  Intyg om sjukresa med serviceresor

  Om du av hälsoskäl behöver resa sjukresa med serviceresor måste du ha ett intyg som vården skriver - Intyg om sjukresa. När intyget är registerat hos oss på Skånetrafiken kan du boka din resa hos Skånetrafikens serviceresor. Det kan ta upp till två arbetsdagar innan intyget är registrerat.

  Sjukresa med serviceresor utan intyg

  I vissa fall kan du resa med serviceresor till och från vården utan intyg:

  • Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd: Då reser du sjukresa på det sätt som du är beviljad färdtjänst.
  • Om du är över 85 år kan du resa utan intyg. Undantag om du måste sitta i framsäte, ska hämtas eller lämnas i bostad/väntrum, eller behöver åka ensam. Då ska du alltid ha ett sjukreseintyg.

  Ledsagare på sjukresan

  • Du som är under 18 och över 85 år kan ta med ledsagare utan kostnad på din sjukresa inom Skåne.
  • Tar du med fler ledsagare, maximalt två stycken, måste detta stå angivet på intyget om sjukresa.
  • Tala alltid om att du reser med ledsagare när du beställer din resa.

  Medresenär

  • Reser du sjukresa med serviceresor kan du ta med upp till två medresenärer.
  • Medresenär måste du boka samtidigt som du beställer din sjukresa.
  • Medresenärens avgift läggs på din faktura.

  Sjukresa utanför Skåne

  • Du bokar själv din sjukresa utanför Skåne och begär ersättning i efterhand.

  Kontakt

  För frågor om sjukresor kontaktar du din vårdgivare, eller hör av dig till Skånetrafikens sjukresor.

 • Kontakta oss om sjukresa

  Kundtjänst finns här för att svara på dina frågor om sjukresor. Du kan också kontakta oss om du har frågor om dina fakturor: telefon 0771-77 44 33.

  Kundtjänst har öppet klockan 09.00-15.00, helgfri måndag-fredag

  Vi svarar gärna på dina frågor och informerar dig om vilka regler som gäller vid sjukresa.

  E-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se 

 • Kostnad för sjukresa

  Du kan få ersättning när du reser till eller från din folkbokföringsadress och till eller från Region Skånes vårdinrättningar.

  Sjukresa med buss och tåg

  När du reser med våra bussar och tåg betalar du vanligt biljettpris. Spara biljetter om du skulle nå upp till högkostnadsskydd och vill ansöka om ersättning i efterhand.

  Sjukresa med privatbil

  Ersättning för privatbil fungerar så här:

  • För privatbil är ersättningen 1,70 kr/km.
  • För enstaka resor får du ersättning om resan är längre än 80 km. Ersättningen gäller då endast sträckan som överstiger 80 km.
  • En ansökan kan skickas in när som helst även om du inte har uppnått högkostnadsskyddet, vi registrerar dina resor och när du uppnår gränsen betalas ersättning ut. Ansök om ersättning. Ersättning gäller för sjukresor inom Region Skåne.
  • Avdrag görs med en egenavgift per bil.
  • Parkeringsavgifter ersätts inte.

  Sjukresa med serviceresefordon

  När du reser med serviceresefordon subventionerar Region Skåne kostnaden för din resa. Oavsett hur du reser betalar du alltid en egenavgift. Du betalar utifrån hur långt du ska resa. Men som mest betalar du 136 kronor per enkel resa. 
  Sjukresor prislista.pdf

  Barn under sju år reser utan kostnad. Upp till 20 år gäller barn/ungdomspris för biljetten.

  Betala med e-faktura

  Du kan få din faktura digitalt, det vill säga som e-faktura istället för på papper. Ansökan om e-faktura gör du i din internetbank. Anmälningsnamn är Region Skåne.

  Du kan också betala dina fakturor via autogiro. Vänligen fyll i en autogiroblankett här:  

  https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/skane/media/dokument/autogiro-medgivande.pdf

  och skicka till Region Skåne, GSF Patientservice, 223 81 Lund.

  Högkostnadsskydd

  När du inom en tolvmånadersperiod har betalt egenavgift för sjukresa upp till 1 980 kr fungerar det så här:

  • Du betalar då ingen egenavgift under resten av perioden.
  • Perioden räknas från första resdagen.
  • Kom ihåg att spara alla patientkvitton och kvitton på dina sjukresor.
  • Barn under 18 år i samma familj (samma hushåll) har gemensamt högkostnadsskydd.
 • Ersättning för sjukresa

  Du kan få ersättning för din sjukresa som motsvarar det billigaste färdsättet som ditt hälsotillstånd tillåter.

  Så här ansöker du om ersättning

  1. Ladda ner blanketten ”Begäran om ersättning för sjukresa” på denna sida. Du kan också hämta den hos din vårdgivare, eller på Skånetrafikens kundcenter.

  2. Skicka sedan in blanketten tillsammans med dina biljetter, kvitton och intyg om vård. Tänk på att allt ska vara i original. Spara alla patientkvitton och kvitton från dina sjukresor.

  3. Du måste lämna in din begäran inom ett år efter att du gjorde din sjukresa.
  Begäran om ersättning för sjukresa (PDF)
  Fyll gärna i blanketten digitalt. För att skriva under blanketten måste du först skriva ut den. Tänk på att webbläsare som har en inbyggd läsare för PDF, till exempel Google Chrome, kan ha problem med dessa ifyllbara filer. Det enklaste sättet för dig som använder Google Chrome, är att ha Acrobat Reader installerat på datorn, ladda ner PDF-filen lokalt på datorn och öppna den med Acrobat. 

  Utbetalning av kontant ersättning

  Om du väntar kontant ersättning från Skånetrafiken, kan du ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till ditt konto. Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till den adress som du är folkbokförd på.

  Följ denna länk för att ansluta dig till Swedbanks kontoregister

  Ersättning vid försening

  Om du blir hämtad mer än 30 minuter efter avtalad tid eller har bokat en senastframme-tid och blir lämnad mer än 30 minuter efter din senast framme-tid, kan du begära förseningsersättning.

  Om du efter försening på mer än 30 minuter behövt ordna med resa med egen bil eller taxi kan du ha rätt till ersättning för dina utlägg. Observera att du inte kan få ersättning för nedan resor:

  • överflyttningsresor mellan olika vårdinstanser
  • konultations- och permissionsresor
  • resor med covidfordon

  Kontakta Serviceresors kundtjänst, telefonnummer 0771-77 44 33 för mer information eller att begära ersättning vid försening. Tänk på att spara kvitton för eventuella utlägg om du ordnat resa med egen bil eller taxi.

  Du som reser sjukresor utanför Skåne kan få ersättning för egen bil

  På grund av pandemin gör vi fler insatser för att undvika trängsel.

  Från och med 5 november till 31 december 2020 kan du som reser sjukresor utanför Skåne få ersättning för egen bil. Ersättning för resa med egen bil är 17 kr/mil och det krävs att vården styrker vårdbesöket.

  Tänk på att detta är en tidsbegränsad avvikelse från regelverket.

 • Broschyrer och andra språk

  Här kan du ladda ner broschyrer och regelverk samt få information om sjukresor på andra språk.

  Här kan du ladda ner vår broschyr om hur du reser sjukresa i Skåne och vilka regler som gäller. Informationen finns i olika format:

  Vill du ha informationen i tryckt format finns den att hämta hos din vårdenhet.

  Så här reser du sjukresor.pdf

  Så här reser du med sjukresor, engelska.

  Så här reser du med sjukresor, spanska.

  Så här reser du med sjukresor, arabiska.

  Sjukresor Prislista.pdf 

  Observera att priserna för sjukresor höjs från den 1 januari 2018. För dig som reser sjukresor kommer de nya priserna att synas på din faktura i mars. För dig som är folkbokförd i Malmö kommun syns prishöjningen på din faktura i februari.

  Fördjupad information om sjukresor

  Regler för serviceresor från och med 1 oktober 2020

  Resevillkor för serviceresor

 • För vårdpersonal om sjukresa

  Du beställer patientens sjukresa via vår webbtjänst, med webbintyg eller via telefon.

  Du som arbetar inom vården hittar samlad information om sjukresor genom att följa länken Vårdgivare i Skåne. Här finns information om hur du enklast beställer en sjukresa och hur du skapar ett sjukreseintyg. Du hittar även information kring hur du anmäler förseningar.

  Tänk på att det är viktigt att din patient är beredd att resa 5 minuter innan och 15 minuter efter avtalad tid. 

  Från och med den 1 oktober 2020 får även legitimerad vårdpersonal inom Skånes kommuner fatta beslut om sjukresa. Skånetrafiken Serviceresor har tagit fram utbildningsmaterial för att underlätta för dig som bokar sjukresor.

  Du som arbetar inom Region Skåne hittar utbildningen här: Lär mig regler för sjukresor - utbildning

  Du som arbetar inom Skånes kommuner hittar utbildningen här: Lär mig regler för sjukresor - utbildning

  Tillfällig förändring på grund av Covid-19

  Vanligtvis samordnas sjukresor och färdtjänst, vilket för våra kunder innebär att flera personer kan behöva resa tillsammans.

  Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskydd Skånes rekommendationer. I dagsläget finns det inte några riktlinjer som begränsar hur våra kunder kan resa med sjukresor eller färdtjänst. För att värna om våra förare och våra kunder och för att minska risken för smittspridning har vi ändå beslutat att frångå regelverket för samordning av serviceresor. Denna förändring är tidsbegränsad och gäller mellan den 1 oktober 2020 till och med den 31 mars 2021.

  För att denna förändring ska fungera behöver vi prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska göras. Vi har därför i samråd med smittskyddsläkare tagit fram följande prioritetsordning:

  1.Sjukresor bokas utan samåkning. 
  2. Fasta sjukresor till sjukvården för till exempel dialys eller cytostatikabehandlingar bokas utan samåkning.
  3. Sjukresor som bokas på tjänstekundnummer bokas utan samåkning om sjukvårdspersonalen inte gör en annan bedömning.
  4. Färdtjänstresor för kunder som är 70 år eller äldre ska bokas utan samåkning.
  5. Planerade eller fasta färdtjänstresor ska optimeras genom samåkning.
  6. För övriga färdtjänstresor ska samåkning undvikas i möjligaste mån och utifrån resurstillgång.

  Ny rutin vid bokning av sjukresa till smittsam patient

  All bokning av specialfordon avsett för smittade/misstänkt smittade i Covid-19, så kallade covidfordon, måste ske per telefon till Serviceresors beställningscentral och kan inte göras via webbokning. Rutinen för bokning av sjukresa uppdateras för att minska tidsåtgång för vårdpersonalen och minska smittorisken för förare av serviceresefordon. 

  Vid bokning av covidfordon ska alltid telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet anges i bokningen så att föraren kan nå vårdpersonalen inför hämtning och avlämning. Det är viktigt att telefonnumret är ett direktnummer med kort väntetid, för att uppnå ett bra flöde.

  Liggande transporter

  • Boka liggande transport och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
  • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Båren tas emot av vårdpersonalen men föraren stannar utanför dörren.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten till båren och lämnar över till föraren utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
  • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten och överlämnar sedan båren till föraren.

  Transport av patient sittande i egen rullstol

  • Boka transport för rullstol och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
  • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal och patienten lämnas över utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
  • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten.

  Patient som är gående eller behöver transportrullstol

  • Boka transport för transportrullstol och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
  • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Transportrullstolen tas emot av vårdpersonalen men föraren stannar utanför dörren.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten till rullstolen och lämnar över till föraren utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
  • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
  • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
  • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten och föraren får tillbaka rullstolen.