Villkor för resa i kollektivtrafiken

Här kan du läsa mer om de olika resevillkor och villkor som gäller när du reser med oss. Du kan även läsa mer om de lagar och förordningar som påverkar kollektivtrafiken.

Resevillkor för kollektivtrafiken för södra Sverige

Dessa resevillkor gäller för samtliga resor med Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmar länstrafik och Jönköpings Länstrafik. Resevillkoren gäller även för resor med Öresundståg till och från Göteborg

Resevillkor från juli 2019 (pdf)

Villkor vid resa i Skånetrafikens nya biljettsystem

Ersättning vid försening

Kompletterande villkor för ersättning vid försening:

Har du frågor om resevillkoren och villkoren är du välkommen att kontakta oss

Så behandlar vi dina personuppgifter

Villkor för Skånetrafikens företagskonto

Dessa villkor (”företagsvillkoren”) gäller för köp hos Skånetrafiken (organisationsnummer: 232100-0255).

Villkor för Skånetrafikens företagskonto

Lagar och regelverk kring kollektivtrafiken

Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport

Resevillkor för Resplusresa

Järnvägstrafiklagen (1975:192)

Trafikskadelagen (1975:1410)