Närtrafik finns ofta om du bor i ett område där det saknas busslinjer.

Närtrafik är ofta resor med taxi. Du behöver alltid förbeställa resorna. Vi erbjuder närtrafik i samarbete med kommunerna.

Gör så här för att förbeställa:

  • Om du ser en "telefonikon" när du söker din resa så har du möjlighet att åka med förbeställd trafik. Turen körs med taxi och måste beställas på telefon 0771-77 44 99 minst två timmar i förväg.
  • Du har rätt till närtrafik om du har mer än två kilometer till närmaste hållplats och inte bor längs en vanlig busslinje.
  • För grupper 5-9 personer måste beställning göras på telefon minst 5 arbetsdagar i förväg. För grupper mer än 9 personer fyll i en reseanmälan på https://www.skanetrafiken.se/reseanmalan minst 5 arbetsdagar i förväg.

Så betalar du

  • Betalning för biljett för resa med anropsstyrd trafik kan köpas i Skånetrafikens app.
  • Periodbiljetter och Sommarbiljetten gäller för resa.
  • Biljett kan inte köpas av föraren
  • Tänk på att du inte kan ta med dig cykel i närtrafiken. 

Tidtabeller

Tiderna i tidtabellerna är cirkatider. Om du ska resa en tidig morgontur vill vi helst att du beställer turen dagen innan.

Tidtabellerna att skriva ut eller beställa hem hittar du här.

Tider för Närtrafik hittar du även i Avancerad sökning. Välj trafikslag Närtrafik.