Vi anpassar busstrafiken

2020-07-10

Antalet resor med Skånetrafikens bussar har i stort sett halverats de senaste veckorna. Dessutom är antalet sjukskrivna förare högre än normalt. Därför anpassar vi nu busstrafiken i Lund, Hässleholm och Hesingborg.
- Det blir inga dramatiska förändringar i trafiken. Totalt sett glesar vi ut avgångarna i Lund med omkring 15 procent, säger Mikael Rosengren, affärschef Buss på Skånetrafiken.

Trafiken ansvarar för en viktig samhällsfunktion. Trots minskningen reser fortfarande mer än 200 000 skåningar varje dag med våra bussar och tåg. Vi vill fortsätta att erbjuda alla dem en bra kollektivtrafik.

På de tider och på de linjer där väldigt få reser glesar vi ut i trafiken. Detta genom att exempelvis ha längre tid mellan avgångarna. På övriga linjer har vi analyserat resandet och anpassat trafiken så att det inte ska bli svårt att hålla avstånd ombord.
- Vi kommer noga bevaka att det inte blir för trångt och är beredda att öka kapaciteten om vi ser en sådan tendens, säger Mikael Rosengren.