Servering ombord på Öresundstågen upphör tillfälligt

2020-08-10

Det finns ingen ombordservering på Öresundstågen mellan 10 augusti och 12 december 2020.

Ombordserveringen finns på sträckor utanför Skåne. Till exempel på resor norrut från Helsingborg och Hässleholm. 

Orsaken är att det är färre som reser vilket gjort att efterfrågan av ombordservering på Öresundstågen minskat drastiskt.

Ombordserveringen förväntas komma igång igen i samband med att SJ Öresund börjar köra Öresundstågen från och med den 13 december 2020. Då blir upplägget lite annorlunda och serveringen ombord utförs av SJ:s egen personal.