Årets prisjustering gynnar Skånes pendlare

2020-04-28

Den 15 december höjs de skånska biljettpriserna för 2020. Detta på grund av den årliga indexeringen motsvarande konsumentprisindex. Justeringar omfattar priser i såväl Skåne som biljetter till och från Danmark. Prisjusteringen konstrueras för att gynna Skånes alla pendlare.

2018 fattade regionfullmäktige beslut om att Skånetrafikens priser ska följa konsumentprisindex vilket i år ger en höjning på 1,7 procent. De nya taxorna för 2020 träder i kraft från och med den 15 december. Justeringar omfattar priser i såväl Skåne som biljetter till och från Danmark. 

Redan idag står periodkort till pendlare för nära 2/3 av Skånetrafikens sammanlagda försäljning. Årets prisjustering konstrueras för att gynna just dem. I Skåne höjs priset för enkelresa i liten och mellanzon med 2 kronor respektive 1 krona. Priserna för 30-dagarsbiljetter lämnas däremot helt oförändrade.

- Vi utformar höjningarna för att gynna de kunder som reser mest, säger Camilla Bunke, försäljningschef Skånetrafiken och tillägger att det även nästa år lönar sig att köpa 30-dagarsbiljett redan efter mellan sex och nio arbetsdagar. 

Öresundstaxan förändras

Inom den så kallade Öresundstaxan genomförs tre prishöjningar.

• På grund av den starka danska kronan höjs några av de svenska priserna medan de danska priserna lämnas oförändrade. 30-dagarsbiljetten över Öresundsbron eller med färjan Helsingborg/Helsingör justeras. Enkelbiljett Helsingborg/Helsingör höjs, medan priset för en enkelbiljett över Öresundsbron lämnas oförändrat.

• I och med utbyggnad av Metros city-ring i Köpenhamn krävs nu ett tillägg för de kunder som vill åka Metro med sin 30-dagarsbiljett. Tillägget blir 120 svenska kronor för 30-dagarsbiljetten. 

Enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter gäller även fortsättningsvis på Metron utan tillägg.

• En zonförändring i Danmark gör att en del kunder får en dyrare biljett för att resa till exempelvis Sydhavn och Fredriksberg.