Nytt pris för resor mellan Hässleholm och Vinslöv

2020-07-10

Från och med lunchtid måndag den 11 maj blir det billigare för dig som reser på sträckan.

För enkelbiljetter sänks priset från 51 till 42 kronor för en vuxen och för en 30-dagarsbiljett blir priset då 690 istället för 850 kronor. 

Det nya priset är möjligt tack vare att Hässleholms stadszon görs lite större. Tack vare det ryms resan Hässleholm-Vinlöv inom en stadszon och en liten zon. Tidigare har det krävts en mellanzon. Vill du resa i en mellanzon som tidigare behöver du ange fler hållplatser som du vill kunna resa till. 

Du får automatiskt det nya priset om du söker och köper en resa mellan Hässleholm och Vinslöv i appen, här på hemsidan eller i en biljettautomat.

Prisjusteringen görs efter att vi på uppdrag av kollektivtrafiknämnden har sett över sträckor på landsbygden där priset höjts väldigt mycket i det nya biljettsystemet jämfört med Jojo-systemet.

Fokus har legat på landsbygden och resor som behöver göras för att nå samhällsservice i centralorten samt där resan från hem till huvudort har blivit avsevärt dyrare för både sällanresenär och pendlare – Vinslöv är en sådan ort. Därför ändras nu priset något på just den här sträckan. Några andra prisförändringar är inte beslutade i nuläget.

Förändringen gäller från och med lunchtid den 11 maj 2020.