Nobina prisat för HBTQ-arbetet

2019-07-31

Bussbolaget Nobina är Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats. Det slog fackförbundet Unionen fast den 31 juli 2019. Då prisades Nobina för sitt arbete med mångfald och hbtq-frågor. Motiveringen lyder så här "för att respekt och mångfald inte bara är fint formulerade ord, utan en del av vardagen."

– Unionen vill lyfta fram goda exempel och sprida kunskap för att fler ska få tillgång till arbetsplatser där det är en självklarhet att alla får vara sig själva, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

Unionens hbtq-pris delas ut varje år till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Nobina är en av Skånetrafikens stora underleverantörer och kör bland annat stadstrafiken i Malmö. Skånetrafiken strävar efter att vara välkomnande och behandla alla resenärer, leverantörer och medarbetare med omtanke och respekt.

- Vi är stolta över att Nobina jobbar i samma riktning och att dessutom har jobbat aktivt för att medarbetare oberoende av syn och definition på sitt kön, vem de älskar eller huruvida de vill bära kjol eller byxor på jobbet, känner sig inkluderade och respekterade för dem de är, säger Jens Listrup, chef strategi och affärsstöd på Skånetrafiken.

- Vi hoppas att Nobina, med att få detta pris av Unionen, kan inspirera andra  jobba för kulturell mångfald och stödja de så ofta utsatta HBTQ-personer. Grattis Nobinas personal och ledning!