Vi tar hållbarhetsarbetet ett steg längre

2020-07-10

- Vi tittar på batterierna i bussarna; t. ex. hur stor miljöpåverkan de har under sin livscykel och vilka risker det finns med batteritillverkningen utifrån ett socialt perspektiv, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Sedan 2018 körs alla bussar i Skånetrafikens regi med 100 procent förnybara bränslen. I flera skånska städer kör elbussar, som drivs med förnybar el. Elbussar har större batterier än bussar med förbränningsmotor men bullrar mindre och släpper inte ut några avgaser. Därmed bidrar de till renare luft och bättre stadsmiljöer.

Batterierna kan återanvändas

Samtidigt är batteriernas produktion och hållbarhet ännu relativt outforskad. Därför har Skånetrafiken tagit ett initiativ för att få veta mer. Inom ramen för detta initiativ har Lunds tekniska högskola (LTH), IVL Svenska Miljöinstitutet och Rädda Barnen nu tagit fram varsin rapport för att kunskapsluckorna ska fyllas.

- Vi tittar på de här frågorna både ur ett klimatperspektiv och ett socialt perspektiv. Tack vare rapporterna vet vi till exempel att brytning av kobolt till batterierna förorenar närmiljön, att det i vissa gruvor förekommer barnarbete, att den största klimatpåverkan uppstår via energianvändning i produktionen och att batterierna behöver vårdas för att de ska hålla så länge som möjligt, säger Iris Rehnström.

- Batterier kan t.ex. inte längre användas i bussar när deras laddningskapacitet gått ner till 80 procent.  Istället skulle batterierna kunna användas för att lagra energi som har producerats via till exempel solceller på depåtak, säger Iris Rehnström.

Ett stort ansvar

Nu fortsätter arbetet tillsammans med andra trafikhuvudmän i Sverige. Vi har byggt kunskap och nu behöver vi använda denna kunskap för att formulera hållbarhetskrav på batterier i våra avtal med våra trafikföretag. 

- Vi har ju ett stort ansvar att utforma vår trafik så hållbart som möjligt både utifrån ett socialt perspektiv och ett klimatperspektiv. Ställer vi om till förnybar eldrift så behöver vi ta ansvar för den påverkan som uppstår, både här i Sverige men även globalt, säger Iris Rehnström.