Vi anpassar trafiken i Helsingborg

2020-07-10

Antalet resor med Skånetrafikens bussar har i stort sett halverats den senaste månaden. Och även om antalet sjukskrivna förare i Helsingborg just nu inte är högre än normalt, riskerar ett generellt sett stort antal sjukskrivna förare i Skåne att även drabba Helsingborg. Därför anpassar Skånetrafiken från och med tisdag busstrafiken även i Helsingborg.
- Det blir inga dramatiska förändringar i trafiken. Totalt sett glesar vi ut avgångarna i Helsingborg med omkring 20 procent, säger Lisa Åhlén, affärschef buss på Skånetrafiken.

Skånetrafiken ansvarar för en viktig samhällsfunktion. Trots färre resenärer reser fortfarande mer än 200 000 skåningar varje dag med våra bussar och tåg. Vi vill fortsätta att erbjuda alla dem en bra kollektivtrafik.
Ambitionen är att göra minst förändringar i trafiken under de tider som allra flest reser. På de bussar och under de tider som färre reser kan vi glesa ut trafiken mer.
- Vi bevakar löpande och noga att det inte blir för trångt ombord och är beredda att öka kapaciteten omedelbart om vi ser en sådan tendens, säger Lisa Åhlén.