20-minuterstrafik över bron

2020-07-10

När Danmark nu lättar på sina restriktioner och fler börjar arbetspendla igen, kör Skånetrafiken och DSB från och med den 8 juni tågen i 20-minuterstrafik över Öresundsbron. Detta innebär att det blir enklare för arbetspendlare att ta sig till och från jobbet och att risken för trängsel på tågen minskar.

 

Fram till och med den 8 juni gäller därför dagens trafikupplägg. Det innebär halvtimmestrafik klockan 07:00-09:00 och klockan 15:00-18:00. Under övrig tid kör Skånetrafiken och DSB ett tåg i timmen. Utöver det måste samtliga resenärer som reser i Danmark med Öresundståg ha platsbiljett.

Från och med den 8 juni införs dock ett nytt upplägg: 

  • Tågen går var 20 minut på minuttal: 13, 33 och 53 från Malmö C och 02, 22 och 42 från Copenhagen Airport Kastrup mot Sverige. På natten går ett tåg i timmen.
  • Den som kommer norrifrån och ska resa till Köpenhamn, Triangeln eller Hyllie behöver inte längre byta tåg på Malmö C utan tågen fortsätter över bron till Köpenhamn.
  • Samma regler för inresa i Köpenhamn gäller tills danska myndigheter meddelat annat. Kontroller sker på Copenhagen Airport/Kastrup där tågen gör cirka 20 minuters uppehåll.
  • Banarbeten i Trafikverkets regi påverkar fortfarande tågtrafiken i Skåne. Bland annat arbetet med fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund samt Lommabanan som stängs för all tågtrafik till och med december.

Samtliga tågtider kommer att vara sökbara på Skånetrafikens hemsida och i appen inom kort.