Lösa in värdekod eller värdebevis

Värdekoder får du när du ansökt om ersättning vid försening när du rest inom Skåne eller bytt in din Jojo Reskassa. Värdebevis får du när du ansökt om annan ersättning.

Värdekod vid förseningserättning och värdebevis är engångskoder som du kan använda vid ett köp av ny biljett. Hela beloppet dras vid köpet även om biljettpriset är lägre. 
När du byter Jojo Reskassa får du alltid en värdekod med saldo.

  • Du kan använda din engångsvärdekod för att köpa en biljett i appen och hos våra fyra kundcenter.
  • Värdekod med saldo kan du bara använda för att köpa biljett i appen.

 

Värdekoder efter reskassa

Här kan du läsa mer om hur du byter din Jojo reskassa mot en värdekod med saldo som är giltig i två år. Värdkoder med saldo efter byte av reskassa betas av efterhand som du köper biljetter i appen.
Under våren 2020 kommer du kunna använda värdekoden för att köpa biljetter i flera av våra säljkanaler. Läs mer om hur du gör för att byta här.