Malmö C–Hyllie 29 maj

Trafikverket utför banarbete i Citytunneln fredag 29 maj från klockan 0.15 till klockan 4.10.

Så påverkas din resa

Öresundstågen från Malmö C mot Danmark kör på annan bana och stannar inte på Triangeln och Hyllie. Bussar ersätter Malmö–Triangeln–Hyllie–Copenhagen Airport. 

Öresundstågen från Danmark mot Malmö C kör efter Hyllie på annan bana och stannar inte på Triangeln. Bussar ersätter Hyllie–Triangeln–Malmö C–Lund C. 

Ersättningsbussarnas hållplatser hittar du här

Sök din resa.