Eslöv–Teckomatorp–Helsingborg 31 augusti–1 november

Trafikverket utför spår- och växelbyten på sträckan Teckomatorp–Helsingborg från måndag 31 augusti till och med söndag 1 november.

Under perioden som arbetet pågår är Pågatågen inställda mellan Eslöv och Helsingborg.

Bussar ersätter inställda tåg via samtliga mellanstationer.

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

Ersättningsbussarnas hållplatser

Sök din resa.