Vi byter tidtabell 15 december

Söndagen 15 december byter vi tidtabell. Vår ambition är att bidra till ett hållbart Skåne och till att så många som möjligt ska resa kollektivt. Därför fokuserar vi på att erbjuda resor med buss och tåg där flest vill resa.

I Hässleholm händer det mycket. Många av bussarna kommer att köra andra vägar. Vissa hållplatser kommer att tillkomma medan andra tas bort. Du kan läsa mer om förändringarna i Hässleholm här.

Nedan kan du läsa mer om utvalda ändringar i Skåne. Vill du ha specifik information om hur tidtabellsskiftet påverkar dig söker du din resa här.

Förändringar i regionbusstrafiken

I samband med tidtabellsskiftet i december 2019 påverkas en del regionbusslinjer på olika sätt. Vissa linjer kan påverkas av att hållplatser flyttas eller dras in på grund av att främja punktligheten, på grund av för få resande eller på grund av vägarbeten.

Vi skapar en helt ny linje mellan Höganäs och Helsingborg, linje 221. Tidigare var linje 221 en del av linje 222. Linje 222 fortsätter att köra mellan Höganäs och Mölle medan 221 kör mellan Helsingborg och Höganäs. Linje 315 läggs ned på grund av att det är för få som reser med den. Linje 140 blir helt anropsstyrd och kommer att köras med taxi istället för med buss. .

Förändringar på linjenivå

Linje 132 Det går fortare att pendla mellan Löddeköpinge-Bjärred-Lomma och Malmö med linje 132. Bussen kör en annan väg och på så sätt kommer du fortare fram till Malmö. Dessutom sätter vi in fler turer på morgonen när flest reser. I och med att bussen kör en annan väg, kan du inte längre resa från hållplats Mellangård och Södergård. Istället kan du resa från hållplats Alnarp där linje 133 stannar.

Linje 134 Mellan klockan 9.00 och 15.00 är det är färre som reser. Därför väljer vi att dra in turerna som kör under denna tid. Om du ska resa till Malmö kan du istället resa med linje 132.

Linje 138 Hållplats Kalvhagsvägen Norra dras in. Istället kan du resa från hållplats Klintkärrsvägen eller Kalvhagsvägen Södra.

Linje 160 Nu kan du resa med linje 160 från hållplats Sjöstorpsvägen. Från den 15 december stannar linje 160 inte längre vid hållplats Sjöstorps gård. Från Sjöstorps gård kan du istället resa med linje 161 och 162 till Lund och Dalby. Vi lägger till fyra minuter körtid för att förbättra punktligheten.

Linje 166 Det blir enklare att resa till det nya området Önsvala i Staffanstorp, då linje 166 alltid kommer att köra dit. 

SkåneExpressen 1 Vi lägger till extra körtid för att förbättra punktligheten och bytesmöjligheterna.

Linje 140 Linjen blir helt anropsstyrd. Det är inte hållbart att köra bussar med så få resande. Istället väljer vi att göra linjen helt anropsstyrd och köra den med taxi.

Linje 146 På morgonen kommer bussen till Malmö att gå oftare. Istället för var femtonde minut, kör bussen var tionde minut.

Linje 182 Det blir enklare att resa med linje 182 eftersom vi sätter in fler turer. Detta underlättar i sin tur byten till linje 146. Linje 182 är en helt anropsstyrd linje.

Linje 315 Linjen kommer att läggas ned. Det är inte hållbart att köra bussar som har så få resande. 

Linje 542 Linjen kommer att börja köra till Stoby. Det innebär de som bor i Stoby kan välja mellan att resa med linje 542 och 536. Hållplatserna Mäster Olof väg och Lövstigen tillkommer.

Linje 220 Vi förfinar tidtabellen så att den bättre ska passa dig som pendlar till Helsingborg. Bussen kommer inte längre att stanna vid hållplats S:t Nicolai. Istället kan du resa från hållplats Lasarettet som ligger 300 meter bort. 

Linje 221 Linje 221 är en helt ny linje som kör mellan Höganäs och Helsingborg. Linjen har tidigare varit en del av linje 222 som kör till Mölle. För att öka punktligheten mellan Höganäs och Helsingborg har vi skapat denna nya linje.

Linje 222 Bussen kör inte längre hela vägen mellan Helsingborg och Mölle. Detta beror på att vi skapat den nya linjen 221.

Linje 250 Bussen kommer inte längre att stanna vi hållplats Ecophon. Om du ska resa till Ecophon kan du istället resa med linje 520 som fortsätter att stanna vid hållplatsen. Hållplats S:t Nicolai dras in, istället kan du resa från hållplats Lasarettet som ligger i närheten. Hållplats Väla Centrum byter namn till Väla södra. Från Helsingborg får linjen får halvtimmestrafik redan från klockan 13.30.

SkåneExpressen 10 Linjen kommer att gå en annan väg än tidigare. Det medför att den inte längre kommer att stanna vid hållplatserna S:t Noicolai och Stattena. Om du ska resa till Stattena från Älvsborgsgatan kan du resa med flera olika bussar.

Förändringar i stadsbusstrafiken

Eslöv

Linje 2 Den första morgonturen tidigareläggs med åtta minuter för att bättre passa tågen mot Lund och Malmö. Detta har varit en efterlängtad åtgärd bland våra kunder.

Helsingborg

Linje 7 Nu finns det fler möjligheter att resa till Brohult. På morgonen har kan du nu resa med linje 7 både klockan 6.11 och 7.11.

Linje 22 Hållplats Väla park byter namn till Väla Centrum och Väla Centrum byter namn till Väla Södra. Vi vill kunna sätta in fler turer när flest reser, därför kommer det köra färre turer till Planteringen. Tänk på att du också kan resa med linje 1 som stannar i närheten.

Linje 26 Ridskolan har flyttat sin skolverksamhet till de centrala delarna av Helsingborg. Därför kommer det gå färre bussar som har Ridhuset som start-eller ändhållplats.

Hässleholm

Linje 3 Linje 3 kommer att få en annan körväg och inte längre köra till Stoby. Ska du resa till Stoby kan du istället resa med linje 536 eller 542. Linje 3 får en ny linjesträckning på Läreda industriområde, bra för dig som vill resa kollektivt till jobbet. På grund av detta kommer linje 3 inte längre att gå till sjukhuset. Till sjukhuset reser du istället med linje 2.

Läs mer om vad som händer i Hässleholm här.

Landskrona

Linje 3 Nu blir det enklare att ta bussen när du kommer med tåget på kvällarna. Vi har anpassat tidtabellen så att den bättre passar med tågen från Malmö under kvällstid.

Linje 4 Det går fortare att resa mellan Borstahusen och Landskrona station. Bussen kör direkt till stationen och kommer inte längre att stanna vid Lasarettet Norra. Om du ska resa till Lasarettet så reser du istället med linje 4 till stationen där du fortsätter resan med linje 3.

Linje 5 Under 2020 pågår det stort vägarbete på Strandvägen i Landskrona. Detta medför att en del kommer få längre till bussen. Linje 5 kör en annan väg och stannar inte vid hållplatserna Sundsgatan, Holmgatan, Humlegränden och Exercisgatan. Istället reser du från hållplatserna Svaneholmsgatan, Springaren, Segergatan och Ringvägen. Hållplats Kapellvägen får ett nytt läge på Carl XI:s väg.

Lund

I Lund har det under hösten 2019 pågått ett stort vägarbete på Kyrkogatan. I och med tidtabellsskiftet kör bussarna åter som vanligt. De linjer som under vägarbetet har kört var 7,5 minut kommer åter att köra av 6 minut.

Linje 1 Bussen byter namn från linje 1 till linje 7. I Klostergården kör bussen annan väg.

Linje 5 Då hållplats Qvantenborgsvägen läggs ned kan du istället resa från den nybyggda hållplatsen Slåttervägen. Linjen kommer också att få en nya körväg vid köpcentrumet Nova.

Trelleborg
I Trelleborg kommer det i och med tidtabellsskiftet att börja rulla elbussar.

Linje 1 På söndagar kommer bussen att avgå 30 minuter tidigare än vad den tidigare gjort i riktning mot Fagerängen. I riktning mot Albäckshallen avgår bussen 30 minuter senare.

Linje 10 Från och med 15 december kör bussen mellan klockan 9.00 och 15.00. Den avgår var 30 minut. Under övriga tider kan du resa med linje 145.

Malmö

Linje 1 I början av 2020 kommer linje 1 att förlängas och få ny körväg mellan Elinelund och Elinegård. Då kommer du också kunna resa från de två nya hållplatserna Elinelundskolan och Kalkbrottsplatsen. Under morgon och eftermiddag, när flest reser, kör bussen var femte minut mellan Oxie och Jägersro.

Linje 5 Det kör ännu fler bussar på linje 5. På vardagar kör bussen var femte minut mellan klockan 6.00 och 18.00.

Linje 7 Linje 7 är en av Malmös populäraste linjer. Därför sätter vi in fler bussar mellan klockan 7.00 och 8.00 på morgonen och mellan 15.00 till 16.00 på eftermiddagarna. Från och med februari 2020 pågår det ett stort vägarbete på Ö-vägen. Därför kommer bussen att köra en annan väg än vanligt. Hållplats Valborgsgatan flyttas därför till ett tillfälligt läge.

Linje 32 Efter önskemål från våra kunder har vi satt in en tidigare tur mot Malmö C.

Linje 33 Från och med februari 2020 kör linjen en annan väg än vanligt eftersom det pågår ett stort arbete på Ö-vägen. Bussen kommer inte att stanna vid hållplats Valborgsgatan. Istället kan du resa från hållplats Limhamns torg.


Tåg

Från och med december 2019 kan du snabbt och enkelt resa med Pågatågen Express mellan Trelleborg och Malmö. Tåget kör direkt mellan Trelleborg och Malmö på morgonen och tillbaka till Trelleborg på eftermiddagen.

Under 2020 pågår det ett arbete med att sätta upp bullerskydd längs Kontinentalbanan (Malmöringen) i Malmö. På grund av detta kommer vi köra färre Pågatåg på Kontinentalbanan än vad vi tidigare gjort.

I Hässleholm har vissa av Öresundstågen haft ett 15 minuter långt uppehåll. I och med tidtabellsskiftet försvinner det långa uppehållet och ersätts av ett kortare.   

Se hur bytet av tidtabell påverkar din resa genom att söka din resa