Så jobbar vi kring Covid-19

Vi bryr oss om er och vet att ni behöver kunna resa med oss också i svåra tider som dessa. I samband med covid-19 följer vi noga myndigheternas rekommendationer och vidtar speciella åtgärder för att förhindra smittspridning. Alla ska känna sig så trygga som möjligt på våra tåg och bussar - och inte minst i våra serviceresefordon. Tillsammans och med hänsyn håller vi Skåne rullande.

Så jobbar vi kring Covid-19

 • Vi följer rekommendationer

  I samband med viruset covid-19 följer vi rekommendationerna från svenska Folkhälsomyndigheten och Region Skånes Smittskydd.

  Det innebär att vår trafik, så långt det går, rullar som vanligt. En del saker har dock förändrats, bland annat trafiken över till Danmark och busstrafiken i Lund. Här, och när du söker din resa, hittar du alltid våra senaste åtgärder i samband med covid-19.

  Generella råd från myndigheterna

  På fredagen den 27 mars infördes förbud mot sammankomster över 50 personer i Sverige. Detta förbud gäller just nu inte för kollektivtrafiken. Därför går det att åka vidare med våra tåg och bussar. Dock är det viktigt att vi alla följer Folkmyndighetens och Region Skånes rekommendationer -  håll avstånd och är du sjuk så ska du stanna hemma. Det är viktigt att visa extra omtanke för varandra just nu.

  Rent generellt går de svenska myndigheterna går ut med följande råd:

  • Håll avstånd till varandra
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig. 

  Vi följer utvecklingen

  Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.
  Vill du veta mer covid-19 läs på Region Skånes hemsida.

 • Anpassad trafik

  Antalet resor med Skånetrafikens bussar har i stort sett halverats de senaste veckorna. Dessutom är antalet sjukskrivna förare högre än normalt. Därför anpassar vi från och med onsdag busstrafiken i Lund och Hässleholm.

  Anpassningen sker genom att trafiken får lite längre tid mellan avgångarna på de tider och linjer där väldigt få reser. På övriga linjer har vi analyserat resandet och anpassat trafiken så att det inte ska bli svårt att hålla avstånd ombord.
  Total glesas avgångarna ut med cirka 15 procent.
  Vi håller hela tiden koll på att det inte blir för trångt på våra fordon. Ser vi sådana tendenser är vi beredda att åter öka kapaciteten.

   

   

 • Extra insatser för serviceresor

  Många av dem som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta. Serviceresor har därför vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning hos de som reser med oss. Läs om drive-in-provtagning och ensamresor här.

  Serviceresor inför ensamresor 

  Serviceresor vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. I mån av plats kommer serviceresekunder nu resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 25 april, men kan komma att förlängas. En del resor kan behöva genomföras på andra tider än kundens önskemål.
  - Sjukresor bedöms vara en samhällsviktig resa och det är viktigt att vi i det läge som råder utför resorna så säkert det bara går, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens serviceresor, angående beslutet.

  Sjukresor för drive-in-provtagning

  Nu införs så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. 
  På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen. Provtagningsresa till vårdinrättning bokas endast av vårdpersonal.

  Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa

  Nu frångår vi också tillfälligt regelverket i frågan om vem som har rätt att skapa ett sjukintyg. Enligt befintligt regelverk är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa. Serviceresor vidtar nu en tidsbegränsad åtgärd så att även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunerna i Skåne har rätt att skapa intyg för sjukresa. Intygen ska vara skriftliga och kan utfärdas med högst 6 månaders giltighetstid. Beslutet om den tillfälliga regeln gäller mellan 27 mars och 31 augusti.

  För att beställa sjukresa ringer ni nummer 0771 77 44 11 altenativt mejla bokningserviceresor@skanetrafiken.se. Vi har öppet dygnet runt!

 • Städning av fordon

  Våra tåg och buss städas varje dag. Utöver det säkerställer vi att trafikföretagen följer de rutiner som gäller för städning av fordon.

  Enligt Smittskydd Skåne är en daglig städning med rengöringsprodukter av beröringsytor tillräckligt. Detta innebär att sanering av fordon i dagsläget inte är något som anses nödvändigt eller som rekommenderas av svenska myndigheter. Om rekommendationerna ändras kommer vi att utöka städningen.

   

 • Resor till Danmark - stora förändringar

  Den danska regeringens beslut att delvis stänga gränserna tvingar oss att kraftigt reducera trafiken över Öresundsbron. Du som köpt och aktiverat en periodbiljett till Danmark också få den återbetalad. Läs mer om det här.

  Det är viktigt att du som ska resa till och från Danmark har koll på vad som gäller. Vi på Skånetrafiken gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Aktuell trafikinformation hittar du både när du söker din resa här och i appen. 

  Från måndagen den 30 mars kör två tåg i timmen mellan Malmö och Köpenhamn under rusningstid på vardagar. På helger och övrig tid på dagen är det fortsatt ett tåg i timmen.

  För att se när ditt tåg avgår och få aktuell trafikinformation söker du din resa här eller i appen.

  För mer detaljerad information hänvisar vi till rejseplanen.

  Bra att veta om resan

  Tåget kör vidare från Copenhagen Airport mot Köpenhamn efter att passagerare genomgått gränskontroll på plattformen.

  För att resa vidare från Malmö norrut om du börjat din resa i Danmark, på Hyllie eller Triangeln behöver du byta tåg på Malmö C.

  Det här gäller för att resa in i Danmark

  Beslutet innebär också att bara du som till exempel kan bevisa att du är dansk medborgare, bor eller arbetar i Danmark får tillåtelse att resa in i landet. För att veta vad som gäller, ber vi dig läsa här.

  Återlösen av 30-dagarsbiljetter

  Har du köpt och aktiverat en periodbiljett till Danmark kan den återbetalas för de resterande dagarna. Detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst eller besöka våra kundcenter

 • Kontakta oss - ändrade tider

  På grund av rådande situation har vi ändrat våra öppettider.

  Det gäller både på våra kundcenter och vår telefonväxel samt chatt.
  Vi har alltid aktuella öppettider på våra kundcenter här och i vår telefonväxel här.